Kaie Puur

Eesti patendivolinik, Euroopa Ühenduse kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Keeled: eesti, inglise, vene

kaie.puur@restmark.ee

Kaie Puur on Patendibüroo RestMark Metida asutaja ja partner. Ta on riiklikult atesteeritud patendivolinik kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas alates 2000. aastast, leiutiste ja mikrolülituste topoloogia valdkonnas alates 2013. aastast ning Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2004. aastast. Kaie Puur liitus Eesti Patendivolinike Seltsiga 2000. aastal ning alates 2016.a. augustist kuulub ta Seltsi juhatusse.

Kaie Puuril on pikaajaline kogemus intellektuaalomandi kaitse valdkonnas nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta on edukalt kaitsnud oma klientide huve rohketes kaubamärgivaidlustes ja intellektuaalomandiga seotud läbirääkimistel.

Kaie Puur on INTA aktiivne liige ning mitmete kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil publitseeritud intellektuaalomandi teemaliste artiklite autor. Ühtlasi on ta olnud nii osaleja kui ka esinejana ülemaailmsetel intellektuaalomandi teemalistel seminaridel ja konverentsidel.

Intellektuaalomandi õiguskaitse alane töökogemus:

1994–2008 Patendibüroo Käosaar & Co, tööstusdisaini õiguskaitse osakonna juhataja, patendivolinik

2008–2009 Advokaadibüroo Rando Antsmäe, patendivolinik ja jurist

Alates 2009 Patendibüroo RestMark (tänane Patendibüroo RestMark Metida), partner, patendivolinik

Haridus:

1991 Tartu Ülikool, inglise filoloogia

2000 Tartu Ülikool, õigusteadus

Erialane täiendkoolitus:

- kaubamärgiõiguse koolitus „US Trademark Law and Practice“ USA-s 1995. aastal;

- arvukad intellektuaalomandi õiguskaitse alased seminarid ja konverentsid Eestis ja välisriikides.

Artiklid: