Loomisel on Patendivolinike Koda

06. november 2018
01.11.2018 jõustus seadusemuudatus, millega muuhulgas nähti ette Patendivolinike Koja moodustamine. Patendivolinike koda on patendivolinike kohustuslik kutseühendus.

Eesti kohtusüsteem Euroopa üks tõhusamaid

18. juuni 2018
Euroopa Komisjon koostab iga-aastaselt võrdlustabeli EU Justice Scoreboard, milles järjestatakse Euroopa Liidu liikmesriigid kohtusüsteemi sõltumatust, tõhusust ja kvaliteeti illustreerivate näitajate põhjal.

Euroopa leiutaja 2018 auhinna laureaadid

12. juuni 2018

Euroopa Patendiamet (EPO) avalikustas 7. juunil Prantsusmaal Pariisis toimunud auhinnagalal Euroopa leiutaja 2018 laureaadid.