Lühiülevaade kaubamärgiõigustest Brexiti valguses

30. november 2020
Ühendkuningriigi tänavune lahkumine Euroopa Liidust on tõstatanud mitmeid küsimusi üleliiduliste intellektuaalomandiõiguste, sh kaubamärkide kehtivuse osas.

Eestis muutus saadavaks kaubamärkide kiirendatud menetlus

13. oktoober 2020
Alates 12. oktoobrist 2020 võimaldab Eesti Patendiamet teatud kaubamärkide registreerimistaotlusi esitada kiirendatud menetluse raames. Teenuse eesmärgiks on vähendada lihtsamate kaubamärgitaotluste menetlus- ja ekspertiisiperioodi.

Patendiamet avaldas juhised patenditaotluste menetlemiseks

22. september 2020

Eesti Patendiamet avaldas käesoleva aasta 1. septembril juhised patenditaotluste ja patentide menetlemiseks.

Loe edasi